6a9b91bf6b7c8922d06d

Cân sức khỏe 022

Kích thước:280 x 288 x 45mm
Trọng lượng tối đa: 130 kg
Sai số cho phép: <1kg

Top
Call Now Button
Chat ngay với Vietlink